วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยได้ระดับ โล่ห์รางวัล ด้วยคะแนน ๖๒๘ คะแนน โดยจะได้เข้ารับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการทางการพยาบาล จัดโดยกองการพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไป

ตารางเวรไอที

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
ตารางเวร

KPI-Manager 2019

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KPI 2019

กลุ่มการพยาบาล

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
QA 2564
hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KM 2564

รวมแผน 63 และสำรวจ 64

การประเมินคุณธรรม ( ITA )

แบบฟอร์มขอใช้ iMeet

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

แบบฟอร์มขอใช้ HosXP

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

ตัวชี้วัด RP2563

pttype qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

การจัดการความเสี่ยง

อัตราค่าห้องและค่าอาหาร

ตรวจสอบเวลาการให้บริการ

ค่านิยมองค์กร