พิมพ์

 

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยได้ระดับ โล่ห์รางวัล ด้วยคะแนน ๖๒๘ คะแนน โดยจะได้เข้ารับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการทางการพยาบาล จัดโดยกองการพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไป