317831

IPDBed Website

hos servey

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจนายทรงชัย​ ปานมณี​ ตำแหน่ง​พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรชื่นชม

นายทรงชัย​ ปานมณี​ ตำแหน่ง​พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรชื่นชม

มุมคนดี คนเก่ง
     นายทรงชัย​ ปานมณี​ ตำแหน่ง​พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรชื่นชมจาก นายแพทย์สมชาย...
เพิ่มเติม
  1. ตัวชี้วัดแผนงานและวิชาการ
  2. ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. สมัครงาน
  3. ประชุม/อบรม
  4. ประกาศ รพ.

  1. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำนักงาน
  2. จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  3. ITA

kondee 01


คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 โดยนายแพทย์สมชาย ไวทิตานันท์ มอบเกียรติบัตรให้แด่คุณสุพัตรา เนียรภาค ผู้กำกับตัวชี้วัดด้านกุมารเวชกรรม (Road Map ที่ 5) และ MONITOR KPI MANAGER KEY IN ได้อย่างต่อเนื่อง

เรื่องเล่าเร้าพลัง 2565

กริ่งสร้างสุข (กนกนารถ สุขศรีเนตร์)

กริ่งสร้างสุข (กนกนารถ สุขศรีเนตร์)

            หอผู้ป่วยวิกฤติ หรือ ICU เป็นที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต…
เพิ่มเติม
สองปีที่ผ่านมา (อารยา จิตรประชา)

สองปีที่ผ่านมา (อารยา จิตรประชา)

สองปีที่ผ่านมา....พวกเราชาวดมยาต่อสู้กับโรคโควิด เมื่อมีเวลามองย้อนกลับมา....การระบาดทั่วไปของโควิด-19 เป็นการระบาดทั่วโลกที่กำลังดำเนินไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยประเทศจีนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม…
เพิ่มเติม
เพราะการพนันตัวเดียว ชีวิตถึงเป็นแบบนี้ (ศศิธร วงษาลาภ)

เพราะการพนันตัวเดียว ชีวิตถึงเป็นแบบนี้ (ศศิธร วงษาลาภ)

            “เพราะการพนันตัวเดียว ชีวิตถึงเป็นแบบนี้” ลูกชายไม่รับดูแลแม่          …
เพิ่มเติม

ตารางเวรไอที

KPI-Manager 2019

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KPI 2019

กลุ่มการพยาบาล

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
QA 2564
hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KM 2564

รวมแผน 63 และสำรวจ 64

การประเมินคุณธรรม ( ITA )

แบบฟอร์มขอใช้ iMeet

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

แบบฟอร์มขอใช้ HosXP

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

ตัวชี้วัด RP2563

pttype qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

การจัดการความเสี่ยง

อัตราค่าห้องและค่าอาหาร

ตรวจสอบเวลาการให้บริการ