1. ตัวชี้วัดแผนงานและวิชาการ
  2. ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. สมัครงาน
  3. ประชุม/อบรม
  4. ประกาศ รพ.

  1. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำนักงาน
  2. จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  3. ITA

บริการแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการแล้วในวันและเวลาราชการ
( วันจันทร์-วันเสาร์ 08.30 น.-16.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

อัตราการให้บริการ การแพทย์แผนไทย

รายการอัตราค่าบริการ
นวดแผนไทย200   บาท
นวดฝ่าเท้า100   บาท
นวดน้ำมัน600   บาท
ขัดตัว600   บาท
นวดหน้า300   บาท
อบไอน้ำสมุนไพร120   บาท
ประคบสมุนไพร150   บาท
พอกเข่า200   บาท
ทับหม้อเกลือ300   บาท

 ตารางเวรไอที

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
ตารางเวร

KPI-Manager 2019

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KPI 2019

กลุ่มการพยาบาล

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
QA 2564
hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KM 2564

รวมแผน 63 และสำรวจ 64

การประเมินคุณธรรม ( ITA )

แบบฟอร์มขอใช้ iMeet

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

แบบฟอร์มขอใช้ HosXP

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

ตัวชี้วัด RP2563

pttype qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

การจัดการความเสี่ยง

อัตราค่าห้องและค่าอาหาร

ตรวจสอบเวลาการให้บริการ

ค่านิยมองค์กร