1673939899667

317831

IPDBed Website

hos servey

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจนายทรงชัย​ ปานมณี​ ตำแหน่ง​พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรชื่นชม

นายทรงชัย​ ปานมณี​ ตำแหน่ง​พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรชื่นชม

มุมคนดี คนเก่ง
     นายทรงชัย​ ปานมณี​ ตำแหน่ง​พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรชื่นชมจาก นายแพทย์สมชาย...
เพิ่มเติม
  1. ตัวชี้วัดแผนงานและวิชาการ
  2. ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. สมัครงาน
  3. ประชุม/อบรม
  4. ประกาศ รพ.

  1. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำนักงาน
  2. จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  3. ITA

บริการแพทย์แผนจีน (คลินิกฝังเข็ม)  เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 น.-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 034-611044 /034-613166
ต่อ 4041

ฝังเข็มเพื่อการรักษา

รายการอัตราค่าบริการ / ครั้ง
ฝังเข็ม100    บาท (ถ้าใช้มากกว่า 30 เล่ม คิดเพิ่ม 50 บาท)
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า50     บาท
ครอบแก้ว50   บาท
รมยา50  บาท
กัวซาใบหน้า150   บาท

 

ฝังเข็มเพื่อเสริมความงาม : ครั้งละ 300 บาท (คอร์ส 20 ครั้ง 5,000 บาท)

เรื่องเล่าเร้าพลัง 2565

กริ่งสร้างสุข (กนกนารถ สุขศรีเนตร์)

กริ่งสร้างสุข (กนกนารถ สุขศรีเนตร์)

            หอผู้ป่วยวิกฤติ หรือ ICU เป็นที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต…
เพิ่มเติม
สองปีที่ผ่านมา (อารยา จิตรประชา)

สองปีที่ผ่านมา (อารยา จิตรประชา)

สองปีที่ผ่านมา....พวกเราชาวดมยาต่อสู้กับโรคโควิด เมื่อมีเวลามองย้อนกลับมา....การระบาดทั่วไปของโควิด-19 เป็นการระบาดทั่วโลกที่กำลังดำเนินไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยประเทศจีนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม…
เพิ่มเติม
เพราะการพนันตัวเดียว ชีวิตถึงเป็นแบบนี้ (ศศิธร วงษาลาภ)

เพราะการพนันตัวเดียว ชีวิตถึงเป็นแบบนี้ (ศศิธร วงษาลาภ)

            “เพราะการพนันตัวเดียว ชีวิตถึงเป็นแบบนี้” ลูกชายไม่รับดูแลแม่          …
เพิ่มเติม

ตารางเวรไอที

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
ตารางเวร

KPI-Manager 2019

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KPI 2019

กลุ่มการพยาบาล

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
QA 2564
hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KM 2564

รวมแผน 63 และสำรวจ 64

การประเมินคุณธรรม ( ITA )

แบบฟอร์มขอใช้ iMeet

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

แบบฟอร์มขอใช้ HosXP

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

ตัวชี้วัด RP2563

pttype qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

การจัดการความเสี่ยง

อัตราค่าห้องและค่าอาหาร

ตรวจสอบเวลาการให้บริการ