พิมพ์
ฮิต: 2587

บริการแพทย์แผนจีน (คลินิกฝังเข็ม)  เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 น.-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 034-611044 /034-613166
ต่อ 4041

ฝังเข็มเพื่อการรักษา

รายการอัตราค่าบริการ / ครั้ง
ฝังเข็ม100    บาท (ถ้าใช้มากกว่า 30 เล่ม คิดเพิ่ม 50 บาท)
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า50     บาท
ครอบแก้ว50   บาท
รมยา50  บาท
กัวซาใบหน้า150   บาท

 

ฝังเข็มเพื่อเสริมความงาม : ครั้งละ 300 บาท (คอร์ส 20 ครั้ง 5,000 บาท)