โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 - โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 - แนวทางปฎิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน
Up

แนวทางปฎิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

แนวทางปฎิบัติเมื่อ HosXP ล่ม
SLA สารสนเทศทางการแพทย์
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
 
 
Powered by Phoca Download