ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19


978/1 ถนนแสงชูโตสายใหม่ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110 เบอร์โทรติดต่อ 034-611033 , 034-611044

Fax : 034-613489 Email : -

ตารางเวรโรงพยาบาล

KPI-Manager 2019

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KPI 2019

กลุ่มการพยาบาล

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
QA 2564
hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KM 2564

รวมแผน 63 และสำรวจ 64

การประเมินคุณธรรม ( ITA )

แบบฟอร์มขอใช้ iMeet

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

แบบฟอร์มขอใช้ HosXP

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

ตัวชี้วัด RP2563

pttype qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

การจัดการความเสี่ยง

อัตราค่าห้องและค่าอาหาร

ตรวจสอบเวลาการให้บริการ