ดาวน์โหลดเอกสารแผนงานยุทธศาสตร์ (Hospital Profile) ดังกล่าว

Up

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
แผนยุทธศาสตร์
EB10-แผนสุขภาพระดับอำเภอปี 2562
EB11-ผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2561
EB12-ผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 2562
 
 
Powered by Phoca Download

ตารางเวรไอที

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
ตารางเวร

KPI-Manager 2019

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KPI 2019

กลุ่มการพยาบาล

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
QA 2564
hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KM 2564

รวมแผน 63 และสำรวจ 64

การประเมินคุณธรรม ( ITA )

แบบฟอร์มขอใช้ iMeet

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

แบบฟอร์มขอใช้ HosXP

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

ตัวชี้วัด RP2563

pttype qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

การจัดการความเสี่ยง

อัตราค่าห้องและค่าอาหาร

ตรวจสอบเวลาการให้บริการ

ค่านิยมองค์กร