โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่เป็นหนึ่งในใจคุณ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม.... ที่นี่ค่ะ

 

opd2

ปี 2484 เริ่มให้บริการในฐานะสถานีอนามัย ชั้น 1

ปี 2522 ได้รับงบประมาณขยายเป็น รพ. ขนาด 10 เตียง

ปี 2534 ได้รับงบประมาณ ขยายเป็นรพ . ขยาด 30 เตียง

ปี 2543 ได้รับงบประมาณขยายเป็น รพ. ขนาด 120 เตียง และได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกให้ ก่อสร้างอาคาร "สกลมหาสังฆปริณายก"

ปี2556 ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 พระราชทานนาม รพ. จากเดิม รพ. ท่าม่วง เป็น รพ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  

      ปัจจุบัน เป็น รพ. ชุมชนแม่ข่าย M2 ขนาด 120 เตียง รองรับบริการประชาชนในอำเภอท่าม่วงและอำเภอใกล้เคียง รับการส่งต่อจาก รพสต .ในเครือข่าย และ รพ.ใกล้เคียงใน จังหวัดกาญจนบุรี

ปี 2558 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น มีโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวเริ่มก่อนสร้าง 1กรกฎาคม 2558 แล้วเสร็จ 10 พฤษภาคม 2560

ปี 2558 เปิดคลินิกศัลยกรรม

ปี2560 เปิดคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางเวรไอที

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
ตารางเวร

KPI-Manager 2019

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KPI 2019

กลุ่มการพยาบาล

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
QA 2564
hosxp qrcode
แสกน
QR Code
KM 2564

รวมแผน 63 และสำรวจ 64

การประเมินคุณธรรม ( ITA )

แบบฟอร์มขอใช้ iMeet

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

แบบฟอร์มขอใช้ HosXP

hosxp qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

ตัวชี้วัด RP2563

pttype qrcode
แสกน
QR Code
หรือคลิก

การจัดการความเสี่ยง

อัตราค่าห้องและค่าอาหาร

ตรวจสอบเวลาการให้บริการ

ค่านิยมองค์กร