บทความ / รูปภาพการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 

RSS
ความรู้ทางด้านโภชนาการ (Food)

ความรู้ทางด้านโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 652x
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
Number of images in category: 1
Category Viewed: 211x
 
Powered by Phoca Gallery
วิธีสังเกตุอาการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

วิธีสังเกตุอาการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

ความรู้ด้านการแพทย์และการพยาบาล 24 กุมภาพันธ์ 2563
ทำความรู้จัก“โรคหลอดเลือดสมอง”อันตรายที่อาจนำไปสู่การเป็นอัมพาตได้ และวิธีสังเกตอาการเพื่อป้องกันความเสี่ยง...
เพิ่มเติม
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้สมองขาดเลือดและออกซิเจน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะทำให้เซลล์ส...
โรคอุจจาระร่วง (Diarrhoeal Diseases)

โรคอุจจาระร่วง (Diarrhoeal Diseases)

โรคอุจจาระร่วง (Diarrhoeal Diseases)          หมายถึง โรคที่ทำให้เกิดการถ่ายอุจจาระที่มีลักษณะเหลวหรือเป็นน้ำเกินกว่า 3 ครั้ง...
วัณโรค (Tuberculosis)

วัณโรค (Tuberculosis)

วัณโรค (Tuberculosis) หรือทั่วไปมักเรียกย่อว่า โรคทีบี (TB) เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobacterium Tuberculosis...
โรคไตเรื้อรัง (Kidney)

โรคไตเรื้อรัง (Kidney)

โรคไตเรื้อรัง เป็นภาวะที่มีการทำลายไตนานกว่า 3 เดือน ส่งผลให้ไตทำงานผิดปกติ ซึ่งทราบได้จากการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ และ/หรือตรวจพยาธิสภาพของชิ...
โรคความดัน (Hypertension)

โรคความดัน (Hypertension)

โรคความดัน (Hypertension)         ทุกๆคนต้องมีความดันโลหิต เพราะความดันโลหิต จะเป็นแรงผลักดัน ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกา...
โรคเบาหวาน (Diabetes)

โรคเบาหวาน (Diabetes)

โรคเบาหวาน (Diabetes)           โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายระบบ ทั้ง ฟันและเหงือก ตา ไต หัวใจ สมอง แล...

ค่านิยมองค์กร